Drzewko dla Niepodległej

Dnia 10 października obchodziliśmy „Święto Drzewa”. Jednak dzień ten różnił się od tych z poprzednich lat, nawiązywał on bowiem do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W ramach realizowanego projektu patriotycznego dzieci wspólnie z zaproszonymi gośćmi Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Marcinkowskim oraz leśnikiem Panem Mariuszem Heidingerem po zapoznaniu się z legendą pt. „Dąb Bartek" posadziły „Drzewko dla Niepodległej”. Zanim jednak to nastąpiło nasi zacni goście objaśnili nam  symboliczne znaczenie posadzenia drzewa nawiązując do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie posadziliśmy jedno wspólne „Drzewko dla Niepodległej”, Pan Przewodniczący Tomasz Marcinkowski i Pan Mariusz Heidinger umieścili upamiętniającą to wydarzenie tabliczkę. Ta chwila była inspiracją do zasadzenia kolejnych drzew przez każdą grupę. Całą akcję zakończono prezentacją multimedialną dotyczącą znaczenia drzew i ukazanie potrzeby ich chronienia. G.P.