Udział Przedszkolaków w szkolnych sejmikach ekologicznych.

Dzieci z Muzycznej Kariny przy ul. św. Ducha 86 uczestniczyły w Sejmikach ekologicznych. W Szkole Podstawowej nr 2 w dniu 16 maja 2018 r. odbył się XVIII Sejmik Ekologiczny pt. W Królestwie Żubrów. Uczestnicy sejmiku dowiedzieli się o konieczności ochrony lasów, w tym o ochronie lasów, które przetrwały najdłużej np. Puszczy Białowieskiej. To była prawdziwa lekcja odpowiedzialności za środowisko leśne w obecnych czasach rozwoju cywilizacji. Absolwenci Muzycznej Krainy podczas sejmiku wykazali się wielkim zaangażowaniem i wiedzą przyrodniczą. 

14 maja 2018 r. dzieci z gr. V i VII czynnie uczestniczyły w Sejmiku ekologicznym organizowanym w Szkole Podstawowej nr 8.  Relacja na stronie naszego przedszkola.

 /JM /