Pożegnanie przedszkola w gr. II-Montessori

Uroczyste pożegnanie przedszkola odbyło się 19 czerwca w gr. II – Montessori. Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny przypominając wszystkim czego nauczyły się przez kolejne lata pobytu w przedszkolu, a młodsze dzieci również pożegnały się ze swoich starszymi kolegami i koleżankami wierszami. Następnie dzieci kończące edukację w przedszkolu, otrzymały dyplomy gratulacyjne za dokonane osiągnięcia oraz dyplomy ukończenia przedszkola i pamiątkowe książki z życzeniami sukcesów w szkole i wspaniałych przeżyć wakacyjnych.

 

M.Ż.