Informujemy, że została wybrana oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, Polska

 

Numer Polisy na rok szkolny 2018/2019: 100050046362

 

Dokumenty:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU UBEZPIECZENIA

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU ZGŁASZANIA SZKODY