Przedszkole nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu

UBEZPIECZENIE DZIECI od 1 września 2020 r.

Zarząd Rady Rodziców na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2020 r.

wybrał ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci na rok szkolny 2020/2021

Wybrano ofertę: InterRisk E.R.S. Multiagencja Ubezpieczeniowa, na sumę ubezpieczenia 40000 zł.

Składka od jednego dziecka  wynosi: 39 zł na cały rok szkolny

+ 2 zł Ubezpieczenie w życiu prywatnym

Cała składaka = Razem: 41 zł

Uwagi, wątpliwości lub inne propozycje Rodzice  mogą zgłaszać dyrektorowi w terminie do 31 lipca 2020 r. w celu podjęcia działań zmieniających wybraną ofertę.

Po upływie wyżej wymienionego terminu wybrana oferta zostanie przyjęta do realizacji od 1 września 2020 r.

 

Informujemy, że została wybrana oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020:

 

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, Polska

 

                                                                 Znalezione obrazy dla zapytania aviva ubezpieczenie szkolne

Dokumenty:

 Dokument informacyjny o produkcie ubezpieczeniowym

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Oferta AVIVA

Zgłoszenie Szkody