,,Co dobrego Jesień niesie?”

W ramach realizacji tematu kompleksowego: ,, Co dobrego Jesień niesie?” dnia

26.09.2018r.    dzieci z gr. V  wzięły udział  w wycieczce do Biblioteki

przy ul. Poprzecznej, gdzie pogłębiały swoją wiedzę na temat ,, darów jesieni”.

Przedszkolaki miały okazję do rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych.

6-latki mogły obejrzeć liczne atlasy grzybów, poznać grzyby jadalne, niejadalne

i trujące, utrwalić nazwy warzyw i owoców, posłuchać wierszy o tematyce

jesiennej.  W ramach współpracy z Biblioteką będziemy odwiedzać ją systematycznie. A.Sz.