Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko odkrywa swoje zainteresowania i talenty. Jest to dobry moment na podejmowanie pierwszych prób uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. W ten sposób dziecko będzie mogło przekonać się, jakiego rodzaju aktywności sprawiają mu najwięcej radości i satysfakcji.

 

Zajęcia dodatkowe organizowane w naszym przedszkolu służą rozwijaniu zainteresowań i

zdolności naszych dzieci. 


By wszystkie dzieci miały równe szanse oferujemy zajęcia bezpłatne prowadzone przez wykwalifikowane nauczycielki poszczególnych grup.

 

                                                                                  

 

Rada Pedagogiczna dbając o wszechstronny rozwój dziecka prowadzi systematycznie zajęcia dydaktyczne w oparci o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz liczne programy własne nauczycieli z działalności: 

- artystycznej

- muzycznej,

- ruchowej,
- umysłowej, 
- nauki języka angielskiego,
- plastyczno – technicznej,

stosując przy tym szereg nowoczesnych metod w wychowaniu i nauczaniu w tym

zaawansowaną Metodę Montessori.