Grupa II Montessori

W ostatnim czasie w naszej grupie omawialiśmy temat bezpiecznego zachowania się na drodze.

Oprócz tego, że dzieci poznały podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych, dowiedziały się również, jak jest zbudowany rower ( utrwaliły to robiąć książeczki naukowe), jakimi pojazdami mogą kierować dzieci, poznały kilka znaków drogowych.

Wiedzę swoją na w/w temat utrwalały bawiąc się w kodowanie. Maluchy kodowały na małych matach układając sudoku, grając w grę „Kółko i krzyżyk”.

Największą jednak atrakcją było zbudowanie z puzzli trasy dla Ozobota, ustawienie na niej odpowiednich kodów – zgodnych z postawionym znakiem drogowym, jak również zamiana Ozobotów w samochody, które poruszały się po wyznaczonej trasie.

I.P.