Zajęcia dodatkowe organizowane w naszym przedszkolu służą rozwijaniu zainteresowań i zdolności naszych dzieci. 
By wszystkie dzieci miały równe szanse oferujemy zajęcia bezpłatne prowadzone przez dodatkowo wykwalifikowane nauczycielki poszczególnych grup.

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci przedszkole zajęcia dodatkowe

Rada Pedagogiczna dbając o wszechstronny rozwój dziecka prowadzi systematycznie zajęcia dydaktyczne w oparci o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz liczne programy własne nauczycieli z działalności: 
- muzycznej,
- ruchowej, 
- umysłowej, 
- nauki języka angielskiego,
- plastyczno – technicznej,
stosując przy tym szereg nowoczesnych metod w wychowaniu i nauczaniu w tym zaawansowaną Metodę Montessori.