JĘZYK ANGIELSKI

W pierwszych latach życia dzieci są o wiele bardziej zdolne by móc zrozumieć, uchwycić i zapamiętać serię symboli, jakimi postrzegają język. Dzieci odbierają język obcy jako zabawę i nabywają umiejętności językowe w ten sam sposób, w jaki uczą się języka ojczystego. Potencjał językowy małego przedszkolaka jest ogromny.

Dlatego też, my chcemy wykorzystać ten potencjał u dzieci i zajęcia językowe, które odbywają się w naszym przedszkolu odpowiadają naturalnym potrzebom zaspokajania ciekawości dziecka. 
Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

 

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia języka angielskiego:

- dzieci 4,5,6 - letnie - 60 min w tygodniu; zajęcia prowadzone są przez nauczyciela j.angielskiego w oparciu o programy własne
- "English with Little Ant" - program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-5lat. Wyd.Bliżej Przedszkola
- dzieci 3 - letnie - w oparciu o program certyfikowany "Dwujęzyczne Dzieci" oraz "Memo i przedszkolaki" wyd.PWN

dwujezyczne-dzieci