"ŚWIĄTECZNE KODOWANIE”

Kodowanie w przedszkolu? Oczywiście . 19 grudnia 2018r. w ramach realizacji kierunku planu rocznego „Kodowanie super sprawa-to nauka i zabawa” przedszkolaki zaprosiły rodziców
w podróż do Krainy Kodowania.
Przedszkolne zabawy z kodowaniem to aktywizowanie dzieci do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia. W październiku 2018r. przedszkole otrzymało międzynarodowy certyfikat Europe  Code Week 2018. co stanowi początek działań podjętych w ramach opracowywanej w przedszkolu innowacji. Dla przedszkolaków i ich rodziców w przedszkolu będzie wiele ciekawych „szlaków”, bo  „Podróż do Krainy Kodowania” została rozpoczęta.

Z.R ; J.S