Zajęcia logopedyczne - odbywają się w małych grupach dobranych wg. wad wymowy.

Znalezione obrazy dla zapytania logopeda dzieci

 

Podczas terapii dzieci doskonalą aparat mowy, uczą się prawidłowej wymowy

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

·        kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

·        usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

  •  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • ·   rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • ·        rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • ·        rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • ·        uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
  • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.