1-big „Nie wystarczy wiedzieć, trzeba to stosować.
Nie wystarczy działać, trzeba jeszcze chcieć” 

– Johann Wolfgang von Goethe

 

                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania biofeedback dzieci

 

 

 

Już nie tylko dla dzieci w masowych grupach, ale również dla tych, które potrzebują szczególnego wsparcia otwarte są progi przedszkola przy ul. Skłodowskiej-Curie 41. Placówka otworzyła się na dzieci z orzeczeniami i opiniami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 
W przedszkolu stworzono gabinety terapeutyczne, które w specjalistyczny sposób wspomagają rozwój dzieci, szczególne najmłodszych dotkniętych autyzmem.
Piękne, specjalistyczne wyposażone, w pełni dostosowane do potrzeb najmłodszych miejsce sprzyja zabawom w grupie, ale także zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dziecka.


2-big

Dźwięk, światło, ruch, kolory… 
Basen z kulkami, lustrzany domek, fotel gruszka ze światłowodami czy też kolumna świetlna to tylko niektóre przedmioty znajdujące się w Sali Doświadczania Świata, stymulujące rozwój zmysłów, za pomocą których dziecko poznaje otaczający świat.


3-big

Pobudzanie możliwości mózgowych Biofeedbackiem 
Czujniki rozmieszczone na skórze głowy, rejestrujące sygnały czynności organizmu, tj. fal mózgowych, przewodnictwa elektrycznego skóry, które następnie przetwarzane są na rodzaj gry wideo wyświetlanej na ekranie komputera to nie opis scenki z filmu science fiction, lecz metody treningowej EEG Biofeedback, polegającej na wykorzystywaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli zwrotnie otrzymywanej informacji o bieżącej pracy mózgu. „Muzyczna Kraina” dysponuje najnowszym tego typu sprzętem, co wyróżnia ją nie tylko w Inowrocławiu, ale również w regionie.


4-big

Dzieci mające problemy w nauce wykazują podwyższone poziomy fal mózgowych Alfa i Theta, co może powodować dezorganizację czynności mentalnych. Trening EEG Biofeedback zmniejsza wrażliwość sensoryczną, poprawia reagowanie na zmiany w otoczeniu, umiejętność czytania, pisania, skutkuje również poprawą zdolności matematycznych, plastycznych (rysunkowych) i oraz poprawą wyników testów IQ.
EEG Biofeedback to trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość rozwijania kreatywności i umiejętności poznawczych, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu, lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.
Urządzenie głównie wykorzystywano w Muzycznej Krainie do pracy z dziećmi potrzebującymi specjalistycznego wsparcia. Od dwóch miesięcy poszerzono zakres wykorzystania sprzętu o pracę z dziećmi najzdolniejszymi, osiągającymi wysoki poziom umiejętności i wiadomości. Przez kolejne miesiące sprzęt będą wykorzystywać kolejni terapeuci we wszystkich budynkach Muzycznej Krainy w pracy z dziećmi uzdolnionymi.

108_0281-1024x768

Terapia ruchowa 
W „Muzycznej Krainie” bocianie gniazdko i grzybek służą do terapii, a skoki na trampolinie nie są tylko formą zabawy. Zajęcia niwelują problemy chociażby z napięciem mięśniowym, które przeszkadza w nauce pisania.


6-big


Informacja zamieszczona na stronie inianie.pl