„…Cennym i najdroższym skarbem jest nasze zdrowie

– oczywiście!”

 

8.05.19 dzieciaki grupy V  zaprezentowały młodszym kolegom oraz swoim Rodzicom  przedstawienie „My jesteśmy mikroby”- montaż wierszy i piosenek , których tematem przewodnim  było propagowanie    zdrowego trybu życia –kształcenie nawyków higienicznych dotyczących dbania           o czystość swego ciała, prezentowanie sposobów chronienia się przed chorobami,  konieczność zdrowego i racjonalnego odżywiania się,  dbania o kondycję fizyczną.   Wysiłek jaki dzieci włożyły w przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia  został nagrodzony przez widzów  gromkimi brawami oraz wieloma miłymi słowami pochwały . M.K.