Konkurs „Jesteśmy bezpieczni” w  Muzycznej Krainie

 

      W Przedszkolu nr 14 „Muzyczna Kraina” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 odbył się konkurs „Jesteśmy bezpieczni”.

      Jego celem było sprawdzenie wiadomości dzieci 6-letnich  z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, szczególnie podczas zbliżających się wakacji.     

W konkursie uczestniczyło sześć trzyosobowych drużyn z czterech siedzib Przedszkola „Muzyczna Kraina”. Honorowymi gośćmi konkursu byli przedstawiciele Komendy  Powiatowej Policji w  Inowrocławiu.

      Dzieci wykazały się znajomością numerów alarmowych, zasad bezpiecznego  poruszania się w ruchu drogowym, podczas zabaw oraz właściwym zachowaniem wobec nieznajomych osób. Potrafiły wskazać  wyposażenie apteczki pierwszej pomocy oraz bezpiecznego rowerzysty. Wszystkie drużyny zdobyły maksymalną liczbę punktów i zajęły I  miejsca.

      Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola „Muzyczna Kraina” oraz Komendę Powiatową Policji w  Inowrocławiu.

      Udział w konkursie sprawił dzieciom wiele radości i zadowolenia. Mamy nadzieję, że zbliżające  się wakacje będą dla przedszkolaków bezpieczne, wspaniałe i pełne wrażeń.