Teatrzyk sylwet

 

W ramach realizacji zajęć dodatkowych, przedszkolaki poznają utwory literatury dziecięcej. Dzieci mają okazję wcielić się w rolę widza, uczestnicząc w organizowanych przez nauczycielki teatrzykach sylwet. To okazja do świetnej zabawy, podczas której dzieci mogą ,,kupić bilet"        (odszukać swój rząd i miejsce na widowni)oraz nauka kulturalnego zachowania się podczas przedstawienia.