26 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantkami z Komisariatu Policji w Inowrocławiu. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Policjantki w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.  Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panią policjantką podziękowanie.

BJ, AP