Goście  w  Muzycznej  Krainie

 4.10.2019 roku do grupy I zawitali goście. Były to dwie przemiłe panie policjantki, które uczyły dzieci zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz utrwalały znajomość numerów alarmowych. Maluszki mogły zobaczyć mundur policjanta oraz zapoznać się z rolą jaką pełni policja w środowisku. Wszyscy mamy nadzieję na ponowne odwiedziny w przyszłym roku.

R.H.