Poznajemy owoce i warzywa 

 

Ostatnie dwa tygodnie w grupie I upłynęły na poznawaniu owoców i warzyw. Dzieci w ramach zajęć miały okazję „badać” owoce i warzywa posługując się prawdziwymi eksponatami. Określały ich kształt, wielkość, kolor, przeliczały i segregowały. Dzieciom bardzo podobały się zagadki dotykowe, gdzie bez trudu rozpoznawały i nazywały warzywa po dotyku. Wszystkim tym zabawom towarzyszyły zabawy ruchowe, piosenki i prace plastyczne. I.G.