Zabawy z językiem angielskim– Creative Early English

Dominującą formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, dlatego działania organizowane na zajęciach z języka mają taki właśnie charakter. Dzieci odbierają świat wszystkimi zmysłami. Stymulując zmysły, wykorzystujemy muzykę, dźwięki, obrazy, ruch, dajemy dzieciom możliwość reagowania na polecenia całym ciałem. Podejście multisensoryczne, które wykorzystujemy w nauce języka angielskiego polega na nauce opartej na aktywności, zaspokajając w ten sposób potrzebę ruchu i częstych zmian wykonywanych zadań. Rozwijamy w ten sposób wyobraźnię dziecka i zachęcamy do poznawania świata.  I.G.