Zabawy muzyczne z KOLOR PIANO – Gr. VI

Kolor Piano to instrument muzyczny wykorzystywany w nowatorskiej metodzie nauki muzyki. Metoda Kolorowych Dźwięków jest bardzo atrakcyjna i wzbudza duże zainteresowanie przedszkolaków. W ramach zajęć dodatkowych dzieci wygrywały proste, dowolne rytmy a także powtarzały rytm wystukany przez nauczyciela. Wygrywały i śpiewały gamę, a nawet melodię według podanego kolorowego schematu. Wszystkim bardzo się podobało i każdy chciał próbować kilka razy zagrać.

H.Sz.