„Zaśpiewajmy dla Niepodległej” – gr. III-Montessori

Dnia 6 listopada dzieci z grupy III – Montessori przyłączyły się do Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu aby wspólnie obchodzić 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas imprezy pt. „Zaśpiewajmy dla Niepodległej” dzieci zaprezentowały pieśni patriotyczne i legionowe wciągając do wspólnego śpiewu zgromadzoną publiczność. Dzięki temu przedszkolaki kształtowały pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

J.G., M.Ż.