Drukuj

Informujemy, że wszystkie dzieci 6-letnie są objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym na rok szkolny 2016/2017,

Znalezione obrazy dla zapytania opłata za przedszkole strona przedszkola
a dzieci 5-letnie mają prawo do objęcia ich edukacją przedszkolną.
 Znalezione obrazy dla zapytania opłata za przedszkoleZnalezione obrazy dla zapytania opłata za przedszkole strona przedszkola 

 

AKTUALNA OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

·      dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł

·      wymagany minimalny pobyt - to 6 godz. dziennie, w tym od 8.00-13.00 pobyt bezpłatny

·      opłata za pobyt dziecka poza godz. 8.00-13.00 w przedszkolu wynosi 1,00 za godzinę i np. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu przy 20 dniach roboczych w miesiącu wynosi:

·      8.00:14.00 - 20zł...

7.00:14.00 - 40zł......    ..6.00:14.00 - 60zł
8.00:15.00 - 40zł

7.00:15.00 - 60zł...............6.00:15.00 - 80zł
8.00:16.00 - 60zł
...............

7.00:16.00 - 80zł..............6.00:16.00 - 100zł
8.00:17.00 - 80zł
.............

7.00:17.00 - 100zł.............6.00:17.00 - 120zł

·      za każdy dzień nieobecności dziecka zwracana jest opłata za wyżywienie (4,80zł) oraz opłata za pobyt - naliczona za dany dzień

·      Rodzic płaci tylko za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu i dzienną stawkę żywieniową

·      Dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub orzeczenie o kształceniu specjalnym zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Zwracamy się również z prośbą o terminowe opłaty za przedszkole. Rodzice, których dziecko nie przyjdzie do przedszkola powinni zgłaszać ten fakt do intendentki lub nauczyciela 1 dzień wcześniejZnalezione obrazy dla zapytania opłata za przedszkole strona przedszkola.

Uwaga!

 

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ponoszenia opłat za przedszkole przez rodziców dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6-latki i starsze dzieci), od dnia 01 stycznia 2017r. rodzice ci nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, z wyjątkiem opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Dlatego też, od 01 stycznia, naliczane są wyłącznie opłaty za wyżywienie w danym miesiącu zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.

Należność za korzystanie z usług przedszkola, należy wpłacać zgodnie z umową do 15 - tego dnia każdego miesiąca za aktualny miesiąc.

 

Opłaty, za korzystanie z usług przedszkola płatne

od 1 stycznia 2017 r. na nowe konto:

PKO Bank Polski SA O/Inowrocław

ul. Królowej Jadwigi 39

 

 

NR KONTA 46 1020 1505 0000 0102 0183 2955

 

 

Prosimy o prawidłowe wypełnianie treści przekazu bankowego 

/należności za pobyt dziecka w przedszkolu/

KONIECZNE JEST PODANIE:

imię i nazwisko dziecka

numer grupy

 

nazwę ulicy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko