Wycieczka do Muzeum Solnictwa – Gr. VI

26 listopada dzieci zwiedzały Muzeum Solnictwa. Celem wycieczki było poznanie historii solnictwa w Inowrocławiu – miasta położonego na pokładach solnych. Dzieci zobaczyły jak wygląda skała solna, jak bogata jest jej kolorystyka, urządzenia techniczne potrzebne podczas wydobycia soli i pracy górników, stroje robocze i galowe górników itp. Chętne dzieci skorzystały z windy, w której słychać  było odgłosy kopalni. Wycieczka związana była z bieżącą tematyką : „Węgiel i sól – skarby naszej ziemi”.