PIERNIKI – GRUPA IX

Grupa IX celem kultywowania tradycji piekła pod nadzorem technologa żywienia z Akademii Szkolnictwa AS pierniki. Tym samym sposobem dzieci przygotowywały się do świąt Bożego Narodzenia.

M.M-K., J.K.