„Czyste powietrze wokół nas”- grupa V

W pierwszej połowie stycznia bieżącego roku dzieci z grupy V realizowały temat kompleksowy „Czyste powietrze wokół nas” w związku z ich udziałem w programie edukacyjnym o tym samym tytule. Głównym celem działań było zwrócenie uwagi  dzieci na problem szkodliwości dymu, szczególnie papierosowego oraz zwiększenie świadomości dotyczącej złych skutków palenia papierosów. Dzieci podczas wycieczki, poszukiwały również innych źródeł dymu, które szkodliwie wpływają na nasze środowisko i klimat. Swoje spostrzeżenia przedstawiły w pracach plastycznych.

J.S., Z.R.