Co tak dymi? - wycieczka grupa VI

Pod koniec stycznia przedszkolaki poszły na wycieczkę w poszukiwaniu źródeł dymu. Wyprawa ta została  zorganizowana w związku z udziałem dzieci w programie ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce- Czyste powietrze wokół nas.   Ma on charakter profilaktyczny, jego głównym celem jest wykształcenie u  dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Podczas wyjścia mali tropiciele zaobserwowali różne rodzaje dymów-  z kominów,  z samochodów oraz z papierosów.

A.K,H.Sz.