Program „Melodyjne Kodowanie”- grupa I

 

Program „Melodyjne kodowanie” zostało stworzone w celu rozwijania u dzieci przedszkolnych w wieku 3 lat umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej, pamięci słuchowej oraz wrażliwości artystycznej. Jest to program, który przeplata elementy muzyki i kodowania.

W czasie trwania programu dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Program został opary na metodzie Lidii Bajkowskiej, która związana jest z książką  pt. „Bajka o Piosence i Nutkach”. Dzieci rozpoznawały kolory oraz układały wzory według podanego kodu.

B.F.