Dzień Kota

Międzynarodowy Dzień Kota był okazją do okazania pomocy naszym braciom mniejszym. Dzięki hojności  naszych dzieci oraz ich rodzin kotki będące pod opieką Stowarzyszenia „Koty Niczyje” zostały obdarowane karmą, kocami oraz środkami czystości.

M.Z-D