Innowacja pedagogiczna pt. „ Podróż do zdobywania kompetencji kluczowych”– grupa II Montessori

We środę, 4 marca 2020 roku, dzieci rozwijały kompetencje przyrodnicze. Do wysłuchanego wiersza (Przygoda ziarenka fasoli – Iwona Przekwas), na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy, wstawiały kody dla Ozobota, żeby wspinał się po tyczce, jak opisana w utworze fasola.

Dzieci w łatwy i przystępny sposób zrozumiały cykl rozwoju fasoli.

I.P.