Innowacja pedagogiczna pt. ‘Wszędzie słychać muzykę”– grupa II Montessori

We czwartek, 5 marca 2020 roku dzieci z zakresu prowadzonej innowacji tworzyły własne utwory muzyczne, wykorzystując do tego celu swoja wiedzę i umiejętności gry na dzwonkach.

I.P.