Propozycja -  tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej

w Grupie nr II – Montessori. Dzieci 3,4,5,6 – letnich

 

Drodzy Rodzice i Dzieci. Nasza propozycja na najbliższe dni to tematy związane z komarami. Bardzo prosimy chętnych rodziców do telefonicznego wysyłania zdjęć z wykonywanych działań, które to obejrzymy i omówimy po powrocie do przedszkola.  

 

TEMAT TYGODNIA: Komary w przyrodzie.

Termin realizacji: od 25.03.20 do 27.03.20

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: zna cykl rozwojowy  komara i wie, że jest on potrzebny, aby zapylić owoce kakaowca, bez którego nie byłoby czekolady oraz, że nie wszystkie komary są groźne dla człowieka.

Środa 25.03.20

– film edukacyjny pt. „ Co będzie, jeśli zabijemy wszystkie komary? - https://youtu.be/hpTWB_JItLI

- budowa komara - https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-komara-pakiet-edukacyjny/

 - wykonanie pracy plastycznej – przestrzennej – „Komar z dostępnych materiałów, które są w domu” https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-komara-pakiet-edukacyjny/

- kształtowanie kompetencji matematycznych – odkoduj obrazek

Proszę narysować na kartce w kratkę matę do kodowania 10x10 cm, czyli po 2 kratki i oznaczyć z lewej strony od dołu do góry cyframi od 1 do 1o, a na górze w poziomie literami od A do J. zadaniem dziecka jest od odkodować obrazek wg podanej niżej instrukcji:

Kolor niebieski - A1, B1, C1, D1, F1, H1, G1, I1, B2, C2, D2, F2, G2, H2, J2, A3, C3, G3, I3, J3, A4,

B4, H4, I4, J4, A6, B6, H6, I6, J6, A7, B7, C7, G7, H7, I7, J7, A8, B8, D8, F8, H8,

I8, J8, A9, C9, D9, F9, G9, I9, J9, B10, C10, D10, F10, G10, H10, J10

Kolor żółty - A2, E1, E2, J1, I2, B3, D3, E3, F3, H3, C4, E4, G4, A5, B5, E5, H5, I5, J5, D7, E7,

F7, C8, E8, G8, B9, E9, H9, A10, E10, I10

Kolor granatowy - D4, F4

Kolor czerwony - E6

Kolor pomarańczowy - C5, D5, F5, G5, C6, D6, F6, G6

Czwartek 26.03.20

- słuchanie śpiewanie piosenki pt. „Komarek Uprzejmiaczek” - https://youtu.be/KTgUpQClRQg

 - opowiadanie „Czy wszystkie komary są groźne?” -https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-komara-pakiet-edukacyjny/

Piątek 27.03.20

- edukacja matematyczna - zabawy matematyczne doskonalące umiejętności liczenia, porównywania, rozpoznawania cyfr ze słuchu, wskazywania liczby większej i mniejszej. https://szaloneliczby.pl/przedszkole

- praca plastyczna – rysowanie „Komarza rodzina”

 

 

Marieta Pęziak

Iwona Przekwas