GRUPA VIII – ZADANIA NA CZWARTEK 26.03

I zajęcia matematyczne- dodawanie i odejmowanie, utrwalenie pojęć „mniej, więcej, tyle samo”

1.  Wykonaj ćwiczenia ze strony 53 z książki „piszę i liczę”. Jeśli nie masz w domu podręcznika, narysuj gniazda na kartce i uzupełnij je jajkami według polecenia (skan poniżej).

2.  Wejdź na stronę https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

Rozwiąż quizy „dodawanie w zakresie 10” i „odejmowanie w zakresie 10” Powodzenia!

Dla chętnych – rozwiąż quizy z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 20.

II Nauka piosenki

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE

Posłuchaj uważnie słów piosenki i opowiedz, co robi wiosna. Posłuchaj jeszcze kilka razy i postaraj się śpiewać razem z dziećmi.

 

III Utrwalenie poznanej litery

Przeczytaj tekst ze str. 50 w czytance, lub ze skanu poniżej.

AB, KL