Zadania dla grupy IV

26.03.

 

1. ,,Wiosna”- rozmowa inspirowana ilustracją.

Cel:

·      Uczy się dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie z określoną porą roku

·      Rozpoznaje i nazywa na obrazku oznaki wiosny

Zadanie:

·      Wskaż na obrazku oznaki wiosny i nazwij je, ich nazwy podziel na sylaby, spróbuj wyodrębnić w nazwie pierwszą głoskę

 

2. ,,Wiosenne drzewo”- wylepianie z plasteliny.

Cel:

·      Stara się tworzyć pracę wykorzystując technikę plastyczną- wylepianka

·      Ćwiczy sprawność manualną poprzez ugniatanie, toczenie, rozpłaszczanie plasteliny

Zadanie:

·      Narysuj drzewo na kartce A4, brązową kredką pokoloruj pień drzewa, konary i gałęzie. Na gałązkach wylep liście z zielonych kuleczek plasteliną.

 

Urszula Świerkowska

Joanna Kłoszewska