Propozycje  Gr. III 31.03.2020r.     

 

 

Drodzy Rodzice

Dzisiejsze propozycje:

1.Rytmy- kształtowanie pojęć matematycznych –

załącznik nr 1

Cel: Dziecko:- nabiera doświadczenia w rozumieniu szeregu jako układu powtarzających się elementów:

 –buduje najprostsze szeregi, np. pociąg, wieżę z klocków, patyczków, figur geometrycznych, innych przedmiotów

 –wskazuje i nazywa kolejne elementy szeregu

- Uczy się spostrzegać i różnicować słuchowo proste rytmy dźwiękowe:

 –wysłuchuje, naśladuje i kontynuuje podane rytmy w ruchach i gestach, np. stuka, klaszcze

2. Zestaw zabaw ruchowych 4 latki –załącznik nr 2

Cele ogólne:

- Kształcenie umiejętności podskoku

- Kształcenie umiejętności rzutu w górę

- Kształcenie umiejętności biegu bez potrącania

- Kształcenie umiejętności czworakowania

- Doskonalenie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy w siadzie skrzyżnego

Metody: czynna stawiania zadań do wykonania z elementami W. Sherborn, R. Labana

Formy:  indywidualna,

Pomoce: gazety, gwizdek, płyta z dowolną rytmiczną muzyką,

Załącznik nr 2

Przebieg:

1. Marsz na przemian na sztywnych i gumowych nogach wyczuwanie kolan.

2. Dziecko kładzie się na brzuchu, a następnie na plecach z tej pozycji wykonują turlanie raz w jedną raz w drugą stronę - wyczuwanie całego ciała.

3. Dziecko bierze sobie gazetę. Wykonuje siad skrzyżny i rytmicznie porusza wyciągniętą gazetą trzymaną w wyciągniętych dłoniach.

4. Dziecko skacze rytmicznie przy muzyce z gazetą trzymana w dłoni - rozwijanie płynności ruchów w przestrzeni. np. do ulubionej przez dziecko rytmicznej piosenki

5. Dziecko przechodzi do czworakowania. Kładzie gazetę na podłodze wokół której czworakuje. Na sygnał dziecko siada skrzyżnie na gazecie.

6. Dziecko zgniata gazetę  formując kule. Na sygnał rzuca kulkę w górę, a gdy upadnie podnosi ją i rzuca ponownie.

7. Dziecko przechodzi  do siadu skrzyżnego i przekłada kulkę z jednej ręki do drugiej. Na sygnał kładzie kulkę na podłodze.

8.Celowanie do kosza- dziecko z pewnej odległości próbuje wrzucić gazetową kulę w wyznaczone miejsce-powtarzamy ćwiczenie ( 2-3 razy)

9. Leżenie na plecach mięśnie rozluźnione, ćwiczenia oddechowe.

10.Porządkowanie po zakończonej zabawie.

 

 Załącznik nr 2

 Rytmy wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Jest to ważne przy nabywaniu umiejętności liczenia oraz dla zrozumie sensu mierzenia.

Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności. Zaczynamy od ćwiczeń prostych i będziemy je stopniowo wzbogacać.

 Dorosły i dziecko siedzą naprzeciw siebie przy stole. Z boku leżą: kolorowe kółka, prostokąty, kwadraty i trójkąty. Potrzebne są także: patyczki do liczenia, mazaki i papier rysunkowy. Układamy prosty rytm. Dorosły zwraca się do dziecka: Obserwuj. Jednocześnie układa prosty rytm:Kółko, patyk, kółko, patyk, kółko, patyk. Układaj dalej... Jest to łatwe i dziecko powtarza regularność.

Rytmy możemy układać z dzieckiem z tego , co mamy w domu np. w kuchni : widelec, łyżka, widelec, łyżka

 ( w-ł-w-ł-w-ł……)

Widelec, widelec, łyżka, widelec, widelec, łyżka

( w-w-ł-w-w-ł-w-w-ł……)itp.

Jeżeli dziecko potrafi kontynuować ten układ rytmiczny, można podobne ćwiczenia realizować przemiennie w następujący sposób: dorosły układa rytm (koniecznie co najmniej trzy sekwencje), odczytuje go, a dziecko kontynuuje,

dziecko układa rytm (też trzy sekwencje) i odczytuje, a dorosły układa dalej. Trudniejsza wersja tych ćwiczeń polega na rysowaniu mazakami (lub kredkami) szlaczków z rytmicznie ułożonych kresek, kółek.

Wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności.

 Znacznie trudniej jest kontynuować rytm usłyszany. Trzeba tu nie tylko dostrzec to, co się powtarza, ale także to zapamiętać. Dorosły zaczyna od najprostszych rytmów i stopniowo je komplikuje: klaszcze rytmicznie w ręce: dziecko słucha i kontynuuje rytm, przemiennie klaszcze i uderza dłonią w stół: dziecko słucha i kontynuuje, klaszcze dwa razy i raz uderza w stół: dziecko słucha i kontynuuje rytm, klaszcze, uderza w stół, klepie się w kolano: dziecko słucha rytmicznych dźwięków i kontynuuje je. Można jeszcze bardziej komplikować rytmy: uderzając łyżeczką w szklankę, potrząsając pudełkiem z kamykami, stukając ołówkiem w stół, szeleszcząc papierem. Podobnie jak w poprzedniej serii i tutaj trzeba pamiętać, aby przedstawiając układ rytmiczny, trzykrotnie powtórzyć sekwencję dźwięków. Powtórzeń może być więcej, ale nigdy mniej. Trzykrotne usłyszenie zestawu dźwięków pozwala dziecku zorientować się w tym, co się powtarza. Także i tę serię ćwiczeń warto kontynuować naprzemiennie: dziecko przedstawia rytm -dorosły kontynuuje, dorosły przedstawia rytm -dziecko kontynuuje. Oboje starają się, aby rytmy były ciekawe i zarazem możliwe do powtórzenia.

• Ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem są trudniejsze, bo wiąże się to z pamięcią ruchową i często ograniczonymi możliwościami odtworzenia obserwowanych sekwencji ruchowych. Jak zawsze dorosły zaczyna od ćwiczeń prostych i stopniowo je komplikuje.

 Pokazuje rytmy:

 -podskok, przysiad (trzykrotnie): dziecko kontynuuje,

-podnosi ręce do góry, kładzie na ramiona i wyciąga w bok: powtarza to trzykrotnie, a dziecko kontynuuje,

-skłon w przód, wyprost, skłon w lewo, skłon w prawo: powtarza to trzykrotnie, a dziecko kontynuuje.

 Można wymyśleć wiele innych układów rytmicznych, np. pajacyk, chodzenie w specjalny sposób. Wiele radości dostarczy przemienne prowadzenie takich ćwiczeń: dorosły pokazuje układ rytmiczny –dziecko naśladuje, dziecko pokazuje swój układ -dorosły kontynuuje.

 Dzieci prosimy o zbieranie wykonanych zadań w teczkę ( mogą być też zdjęcia wykonanych prac, podejmowanych działań , itp.) i pochwalenie się tymi pracami po powrocie do przedszkola.

 Życzymy miłej zabawy

 

wychowawczynie gr. III