Plan tygodniowy zajęć kształcenia na odległość w gr. III

okres od  20. 04.20 do 24.04.20

Temat tygodnia:  Poznajemy  wiejskie zwierzęta

CEL OGÓLNY:

         ·            poznanie  mieszkańców zagrody wiejskiej;

         ·            poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie;

         ·            poznanie korzyści, jakie płyną z hodowli zwierzą wiejskich np. kura-jajko, krowa-mleko itd.

Poniedziałek

20.04.20

1)temat: Od jajka do kury -poznanie etapów  rozwoju kury na podstawie historyjki obrazkowej str.16.

2)temat:  - Słuchanie piosenki „Gdacze kura, ko, ko, ko ” –zabawa artykulacyjna

Wtorek

21.04.20 

1)temat:  „Skąd mamy mleko?”- wykorzystanie filmu   

2)temat:  Słuchanie” Piosenki  o mleku”.

Środa

22.04.20

1)temat:  - Oglądanie bajki „Trzy świnki ”- wykorzystanie filmu 

 

2)temat:  Wykonaj obrazek do bajki ”Trzy świnki” –rysunek, malunek farbami plakatowymi

 

23.04.20

Czwartek

 

Piątek:

24.04.20

 

 

 

 A.Szefler, M.Krzemionka