Propozycje zajęć dla sześciolatków ul. Poznańska

-piątek 26.06.2020

 

Temat dnia: Lato, lato, ,lato czeka...

Cel: doskonalenie słuchu muzycznego

       ćwiczenie logicznego myślenia