Propozycje zajęć dla sześciolatków

-wtorek 30.06.2020

 

Temat dnia: Pożegnania nadszedł czas! Szkoła Wita Was!

Cel:  kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej, wzmocnienie więzi emocjonalnej z grupą przedszkolną , poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości, wspomnienia

 

Dzisiaj jest dzień piękny, uroczysty.
Niech na W
aszej twarzy uśmiech zagości promienisty.
Taki dzień raz się w życiu zdarza,
Gdy koniec roku przedszkolnego wyskoczy
z kalendarza.
A kart w kalendarzu było nie mało, codziennie jedną zdejmował czas. I cóż powiecie, ot przeleciało, I już szkoła wzywa Was!

Kończycie swój pierwszy etap edukacji i wkraczacie w życie szkolne. Pamiętajcie, że stając się uczniami, nie przestajecie być dziećmi. W Waszej dalszej edukacji nadal towarzyszyć powinny: zabawa, uśmiech, zadowolenie  nawet z małych sukcesów.

  

 

To, czego nauczyliście się w przedszkolu to pierwszy bagaż doświadczeń na całe  życie: pierwsza książka, pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza ocena waszej pracy. To niezatarte wspomnienia waszego dzieciństwa, ważne a może nawet najważniejsze.

 

Jesteśmy  dumni, że mogliśmy w tym uczestniczyć. wszyscy pracownicy przedszkola z Panią dyrektor na czele życzą Wam

SAMYCH RADOSNYCH CHWIL ORAZ SUKCESÓW W NAUCE!

 

A.P