Propozycje zajęć dla sześciolatków

-wtorek 30.06.2020

 

Temat dnia: Pożegnania nadszedł czas! Szkoła Wita Was!

 

Cel:  kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej, wzmocnienie więzi emocjonalnej z grupą przedszkolną , poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości, wspomnienia

                                          

Dzisiaj jest dzień piękny, uroczysty.
Niech na Waszej twarzy uśmiech zagości promienisty.
Taki dzień raz się w życiu zdarza,
Gdy koniec roku przedszkolnego wyskoczy z kalendarza.
A kart w kalendarzu było nie mało, codziennie jedną zdejmował czas. I cóż powiecie, ot przeleciało, I już szkoła wzywa Was!

Kończycie swój pierwszy etap edukacji i wkraczacie w życie szkolne. Pamiętajcie, że stając się uczniami, nie przestajecie być dziećmi. W Waszej dalszej edukacji nadal towarzyszyć powinny: zabawa, uśmiech, zadowolenie  nawet z małych sukcesów.

To, czego nauczyliście się w przedszkolu to pierwszy bagaż doświadczeń na całe  życie: pierwsza książka, pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza ocena waszej pracy. To niezatarte wspomnienia waszego dzieciństwa, ważne a może nawet najważniejsze.

Jesteśmy  dumni, że mogliśmy w tym uczestniczyć. wszyscy pracownicy przedszkola z Panią dyrektor na czele życzą Wam

 

SAMYCH RADOSNYCH CHWIL ORAZ SUKCESÓW W NAUCE!

 

 A.P