Pierwszego września powitaliśmy nowych przedszkolaków w grupie I i za nim się obejrzeliśmy, minęły pierwsze

dwa tygodnie ich adaptacji do przedszkola. W tym czasie „maluszki” zapoznały się z personelem przedszkola,

pomieszczeniami (szatnią, salą i łazienką), boiskiem i ogródkiem przedszkolnym. Zrealizowaliśmy temat

kompleksowy „Oto ja i moje przedszkole”, a nasi milusińscy zapoznali się z rytmem dnia i zasadami zachowania

zawartymi w „Kodeksie Przedszkolaka”. Jednym z celów tematu kompleksowego było uświadomienie dzieciom

relacji: „Ja i moje otoczenie”, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni.

Zabawy integracyjne ułatwiły dzieciom lepsze poznanie kolegów i wprowadziły wszystkich w radosny nastrój.

 

 

 

 

J.S., H. Sz.