Szczęśliwe Powroty – GRUPA IV

 

 

 

Pierwsze tygodnie w przedszkolu za nami. Był to okres ponownej adaptacji dzieci w

przedszkolu, ale śmiało możemy stwierdzić, że dzieci bez problemu zaaklimatyzowały się

ponownie do życia przedszkolnego. Przez ten okres przypominaliśmy sobie zasady panujące w

przedszkolu, odbyliśmy dziesiątki rozmów o higienie i bezpieczeństwie, ale nie zapominaliśmy

również o wspólnej zabawie.

 

      Wychowawcy grupy IV Elżbieta Wochna, Milena Goczkowska