Dzień Eksperymentów

Dnia 22. 11. 2017 roku w naszym przedszkolu odbył się Dzień Eksperymentów. Dzieci z każdej grupy wiekowej brały udział w doświadczeniach z zakresu badania właściwości wody, powietrza, dźwięku, piasku i gliny. Poznały również tajemnice wulkanu. Celem eksperymentów było budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych, stawianie i rozwiązywanie problemów, odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego. M. Ś-S.