Hej kolęda, kolęda … gr. III

 

Dnia 15.12.17 odwiedzili nas goście państwo Senderowscy, rodzice Olgi i Filipa, by zaśpiewać dzieciom tradycyjne kolędy i pastorałki. Spotkanie dało dużo radości dzieciom, które bardzo aktywnie uczestniczyły we wspólnym kolędowaniu.

 

J. G.