Przepuszczalność gleby  - gr. II-Montessori

29 listopada dzieci z grupy II – Montessori poznawały ziemię pracując z różnymi rodzajami gleb: gliną, piaskiem, ziemią ogrodniczą, torfem.   Dzieci  porównywały kolor, zwracały uwagę na ich wygląd, przesypując do różnych pojemników poznały „sypkość”. Zabawa badawcza z przelewaniem wody przez warstwę gleby umieszczonej  w butelce umożliwiło stwierdzenie, która „ziemia” jest najbardziej przepuszczalna, a kilkudniowe obserwacje pozwoliły określić szybkość wysychania poszczególnych próbek. Celem zajęcia było zachęcenie do dokładnego obserwowania i patrzenia, aktywizowania myślenia poprzez porównywanie oraz formułowanie wniosków.

 

M.Ż.