Dzień Ryby

Dnia 20 grudnia w grupie II-Montessori został zorganizowany Dzień Ryby. Z tej okazji dzieci obejrzały teatrzyk kamishibai pt. „Opowieść o pewnej rybie …”, który przybliżył wiadomości na temat życia karpia, jego przyzwyczajeniach, zachowaniu i środowisku życia. Na podstawie kart naukowych przedszkolaki poznały budowę ryby. Dzieci pracowały z kartami rozwijającymi słownictwo „Rodzaje ryb”, a następnie wykonywały książeczkę dzięki czemu zapoznały się z nazwami, wyglądem i zwyczajami ryb polskich rzek, jezior i morza. Tego dnia przedszkolaki „łowiły rybki” ćwicząc cierpliwość i koordynację, wykonały prace plastyczną „Niepozorna ryba”, a także wykonały szereg kart pracy ćwicząc spostrzegawczość wzrokową, pojęcia matematyczne i umiejętności grafomotoryczne. Celem obchodów Dnia Ryby było rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym, zapoznanie z różnymi rodzajami ryb oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką odgrywają ryby w odżywianiu.   

 

M.Ż.