„Wkrótce wiosna” - spotkanie w Bibliotece – gr. VI

Dzieci z grupy VI w dniu 9 marca 2018 r. Były w Bibliotece na spotkaniu na temat zwiastunów wiosny. Przedszkolaki ugruntowały swoje wiadomości o roślinach. Rozróżniały i nazywały wiosenne kwiaty. Następnie układały we właściwej kolejności obrazki ilustrujące etapy rozwoju rośliny. Tradycyjnie dzieci wracały do przedszkola z „zapasem” wypożyczonych książek oraz z upominkami przygotowanymi przez Panie pracujące w Bibliotece.

M.K., J.L.