Przedszkole „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu to cztery najbardziej fascynujące miejsca zabaw i nauki dla dzieci.

Dbamy o wszechstronny rozwój każdej pociechy, rozwijamy dziecięce talenty i zainteresowania, a także zapewniamy znakomitą zabawę. 

 

Realizujemy:

 

  • cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  • priorytety określone przez MEN i Kuratorium Oświaty Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

 

 

link do strony Przedszkola .... (kliknij)