„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci –

 stara się zobaczyć ich dusze”

 

 Przyjazne relacje, które panują w naszych placówkach przekładają się na pozytywną niemalże domową atmosferę.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana i zgrana  kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno - obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

 

Nasza kadra to zespół wykwalifikowanych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli i specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Ich kreatywność i pomysłowość pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Codziennie dbają o rozwój duchowy, emocjonalny i  intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

 

Dobra zabawa, staranne przygotowanie do zajęć dydaktycznych, odpowiedzialna opieka, dojrzałość a przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci - oto wizytówka naszych wychowawców i pomocy.

 

 

                                                   Znalezione obrazy dla zapytania rozkład dnia przedszkole 

Nasze przedszkole czynne jest

od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 6:00 – 17:00
  z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA –

dzieci 3-letnie

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina

w Inowrocławiu

rok 2017-18

 

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci w grupach połączonych . samodzielna zabawa dzieci odpowiadająca ich  zainteresowaniom – zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, samorzutne, Zabawy przy stolikach – układanki, domina, puzzle, gry planszowe. Prowadzenie zabaw kierowanych przez nauczyciela – zabawy integrujące grupę, prowadzenie obserwacji przez nauczyciela w ramach  wspierania i wspomagania rozwoju dziecka – praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem.

8.00 – 8.30 Zabawa poranna i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.30 – 9.00  I śniadanie

9.00 – 9.30 Realizacja zajęć dydaktycznych wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej , matematycznej.

9.30 –11.15   Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku -

II śniadanie, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

11.15 – 12.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne ,obiad

12.00 – 13.25  Czas relaksu – leżakowanie, bajkoterapia – słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej

13.25 – 14.00Zabawa ruchowa , czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.00 – 15.00 zajęcia kierowane utrwalające, realizacja programów własnych, ogólnopolskich, projektów edukacyjnych, koncepcji pracy przedszkola ( gra na flażoletach, dzwonkach, kolorpiano) zajęcia rytmiczne, wybranego programu tematycznego.

15.00 – 17.00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, indywidualna praca z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka zabawy wg zainteresowań

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA –

dzieci 4,5-letnie

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina

w Inowrocławiu 

rok 2017-18 

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci w grupach połączonych . samodzielne zabawy dzieci odpowiadające ich  zainteresowaniom– zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, samorzutne, Zabawy przy stolikach – układanki, domina, puzzle, gry planszowe.  Prowadzenie zabaw kierowanych przez nauczyciela – zabawy integrujące grupę, prowadzenie obserwacji przez nauczyciela w ramach  wspierania i wspomagania rozwoju dziecka – praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem.

8.00 – 8.30 Zabawa poranna  lub zestaw ćw. porannych i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.30 – 9.00  I śniadanie

9.00 – 10.00  Realizacja zajęć dydaktycznych wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej , matematycznej.

10.00 –11.15   czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku - II śniadanie, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze ,zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody,

11.15 – 12.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne ,obiad

12.00 – 14.00  Czas relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, bajkoterapia– słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zajęcia kierowane utrwalające, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem,  zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawa ruchowa , czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.00 – 15.00 zabawy dydaktyczne kierowane, realizacja programów własnych, ogólnopolskich, projektów edukacyjnych, koncepcji pracy przedszkola ( gra na flażoletach, dzwonkach, kolorpiano) zajęcia rytmiczne,  taniec towarzyski, wybranego programu tematycznego.

15.00 – 17.00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, indywidualna praca z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka zabawy wg zainteresowań

  

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA –

dzieci 6-letnie

w Przedszkolu nr 14 Muzyczna Kraina

w Inowrocławiu 

rok 2017-18

 

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci w grupach połączonych . samodzielne zabawy dzieci odpowiadające ich  zainteresowaniom– zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, samorzutne, Zabawy przy stolikach – układanki, domina, puzzle, gry planszowe.  Prowadzenie zabaw kierowanych przez nauczyciela – zabawy integrujące grupę, prowadzenie obserwacji przez nauczyciela w ramach  wspierania i wspomagania rozwoju dziecka – praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem,  zabawy i ćw. przygotowujące do nauki pisania, liczenia i czytania

8.00 – 8.30 zestaw ćw. porannych i czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.

8.30 – 9.00  I śniadanie

9.00 – 10.00  Realizacja zajęć dydaktycznych wg założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej , matematycznej.

10.00 –11.15   czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku -

II śniadanie, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze ,zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody,

11.15 – 12.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne, obiad

12.00 – 14.00  Czas relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, bajkoterapia– słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zajęcia kierowane utrwalające, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem,  zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawa ruchowa , czynności samoobsługowe i higieniczne, podwieczorek

14.00 – 15.00 zabawy dydaktyczne kierowane, realizacja programów własnych, ogólnopolskich, projektów edukacyjnych, koncepcji pracy przedszkola ( gra na flażoletach, dzwonkach, kolorpiano) zajęcia rytmiczne,  taniec towarzyski, wybranego programu tematycznego, zabawy i ćw. przygotowujące do pisania, czytania i liczenia.

15.00 – 17.00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, indywidualna praca z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka zabawy wg zainteresowań